ALEXIA & CYRIL

 

ALEXIA
– Fin ruban or jaune  750/000 et diamants serti grain
– Finition poli miroir

 

CYRIL
– Demi bombée or jaune  750/000
– Finition texturée et poli

Category

Alliances